Algemeen

 

De Theaterwerkplaats Harderwijk is een gezelschap met acteurs, vrijwilligers en bestuursleden die in 1983 is opgericht en sindsdien gemiddeld drie theaterproducties er jaar heeft gemaakt. Van bestaand repertoire tot zelfgeschreven theaterstukken. Daarnaast heeft het gezelschap regelmatig op het podia gestaan met diverse acts tijdens festivals en evenementen.

 

Visie

 

De Theaterwerkplaats wil een ontwikkelwerkplaats zijn voor talenten in het maken van toneel-, theater, musical, cabaret, en zangproducties in diverse verschijningen van cultuur. Cultuurbeleving, hobby en ontwikkelen van talenten zijn de drie kernbegrippen van de Theaterwerkplaats. De Theaterwerkplaats is er voor alle lagen van de bevolking van de regio Noord Veluwe en voor de doelgroepen met een maatschappelijk engagement.

Ambitie

De Theaterwerkplaats biedt de deelnemers/spelers de gelegenheid voor het maken en uitvoeren van Theaterproducties in de ruimste zin van het woord. Zij doet dat met de ambitie een ontwikkelplaats te zijn voor talenten in een breed en divers theaterrepertoire. Kernwaarden voor de ambitie zijn:

  • Waarborgen van kwaliteit in de begeleiding van de producties.
  • Een standaard van kwaliteit voor uitvoering voor publiek.
  • Onafhankelijke programmering met eigen agenda.
  • Als authentieke zelfstandige stichting uitvoerend zijn

De Theaterwerkplaats zoekt daarbij uitdrukkelijk de samenwerking met andere cultuur georiënteerde organisaties en onderwijsinstellingen alsmede de verbinding met de beleidsopgave van Stad als Podium. Dat is het uitgangspunt voor onze inzet. We willen, binnen de mogelijkheden die we hebben, een zo hoog mogelijk kwaliteit van theater bieden.

 

Voorwaarden voor deelname aan de Theaterwerkplaats

Voor deelname geldt een aantal voorwaarden:

  • Motivatie om talenten hieromtrent te ontwikkelen.
  • Inzet bij deelname aan een productie.
  • Mede vormgeven van de kwaliteitstandaard.
  • De kwaliteitsnormen van het gezelschap respecteren.