Gezelschap

In november 1992 kwamen 3 regisseurs bij elkaar om hun krachten te bundelen

Doris Goosen, Arthur van Vliet en Jacques Jansen waren tot die tijd werkzaam als regisseur of theaterdocent bij o.a. “CKV ’t Klooster.” Hier ontdekten zijn dat de deelnemers van de lopende theatercursussen zo enthousiast waren, dat zijn elk jaar weer bij hen terug kwamen.

Dit had enerzijds tot gevolg dat er nauwelijks nog doorstroming plaats vond. Anderzijds konden amateurspelers binnen Harderwijk geen aansluiting vinden bij een bestaande theatergezelschap, omdat dit er simpelweg niet was. De 3 regisseurs, aangevuld met Gert van der Nol, Wietse Hummel en later ook Jos Kunne, besloten toen, na overleg met de gemeente, om met enkele spelers een vorm van theater maken te ontwikkelen waarin spelers en regisseurs met een uitgekiend en innovatief amateurtoneel aanbod konden komen.

Doelstelling van de op te richten Stichting Theaterwerkplaats Harderwijk was in beginsel dat zij een bundeling van krachten op het gebied van theaterkunst zou moeten zijn. De Theaterwerkplaats zou enerzijds het professionele theateraanbod binnen Harderwijk moeten organiseren en anderzijds zou de Theaterwerkplaats een broedplaats kunnen zijn voor Harderwijks talent.

Zo werd de Theaterwerkplaats aanvankelijk verantwoordelijk voor de programmering van de Catharinakapel. Tevens werd de Catharinakapel vaste speelplaats en repetitielocatie voor de Theaterwerkplaats Harderwijk. De Theaterwerkplaats Harderwijk richtte zich hierbij met name op het amateurcircuit. Hiermee hoopte de Theaterwerkplaats een wezenlijke bijdrage te leveren aan en levendige stedelijke cultuur. Vanaf het begin is de Theaterwerkplaats er tevens op gericht geweest samen te werken met andere organisaties op het gebied van de amateurkunst.

Door de keuze van repertoire en speelstijl te variëren, wilde de Theaterwerkplaats haar spelers steeds een nieuwe uitdaging bieden waarmee zij hun toneelervaring konden vergroten en hun toneelspel konden verdiepen.

Bij de oprichting in 1993 waren er, naast de 3 regisseurs, zo’n 40 spelers waarmee werd begonnen met repeteren. De Theaterwerkplaats heeft in de loop der jaren regelmatig nieuwe spelers mogen verwelkomen.

Andere regisseurs kwamen (als gast) regisseren:
Geert Jager, Klette de Rooy, Gert van der Nol, Patrizia Espositi, Samal Goran en Bernice Horst.

Tevens ontpopten zich ook spelers tot regisseur, waaronder:
Trude Knosse, Simone le Roy, Ineke van Emmerik en Vincent van Miert.

Een vaste kern van het eerste uur speelt nog steeds en neemt nieuwe, minder ervaren, spelers mee in het vuur van het spel op het podium.

En dat houdt de Theaterwerkplaats levendig en fris!

Doris Goosen